"Arif" (Qvisten)

"Arif" (Qvisten)

(Qvisten)

(Qvisten)

KJERNEKAR
Ad Campaign, Four 2D-cartoon episodes, www.kjernekar.no
Client: NSIC Norway (Kripos og Justis- og beredskapsdepartementet),

40 % av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest/ 40% of all charged rapes are related to parties.
 

 

 

Press articles (Norwegian):
Amnesty International
Aftenposten
Vestfold Blad
NRK Nyheter
NRK Rudskogen
Politi.no

Director/Concept development/Character design
Animation/Character Design/Edit/Backdrop: Qvisten AS
Music: Tommy Tee
Storyboard: Håvard S. Johansen
Agency: RedInk

(Qvisten)

(Qvisten)

(Qvisten)

(Qvisten)

Left: Arif in the studio recording VO. Right: In the TP Studios working on post-production

Left: Arif in the studio recording VO. Right: In the TP Studios working on post-production


"Trøbbel"
Episode 1


"Alkohol"
Episode 2


"Selskap"
Episode 3


"Russetid"
Episode 4